Elektroinstallasjon

 • Industri og næringsbygg
 • Varmepumper Luft/luft
 • Boliginstallasjon
 • Automasjon
 • Velferdsteknologi og smarthus
 • Nød- og ledelys
 • Nødstrøm og reservekraft
 • Intern-/ drift-/ vedlikeholdsavtaler (Internkontroll)
 • ENØK
 • Rådgivningstjeneste
 • Dokumentasjonstjenester

Automasjon

 • Driftskontroll
 • Effektstyring
 • Nødstrøm
 • Tavlebygging
 • Rådgivningstjeneste
 • Dokumentasjonstjenester

Svakstrøm

 • Tele- og datanettverk
 • Port-telefoner og adgangskontroll
 • Fiber anlegg
 • Innbruddsalarm
 • Brannalarm
 • Lydanlegg
 • Kabel-TV

Utleie

 • Lift og liftbil

Andre tjenester