Varmepumper

Varmepumper er en av de mest effektive måtene å varme opp en bolig på, og gir stor energisparing.

 

En varmepumpe virker på den måten at den flytter varme fra ett sted til et annet. I Norge flytter normalt varmepumpen varme fra et uteområde og inn i boligen. Mange varmepumper kan reverseres så den kjøler ned boligen om sommeren ved å transportere varme ut.

 

Den vanligste varmepumpen i Norge fungerer fra luft-til luft. Men det finnes også varmepumper som virker fra luft-til vann og kan dermed brukes til å varme opp vann. Den siste kategorien pumper virker fra vann-til-vann.

 

Store besparelser
Hvor mye som kan spares på å installere varmepumpe er avhengig av hvilken type varmepumpe du velger. Luft-til-luft-pumper er de enkleste og rimeligste å installere. Disse pumpene vil kunne dekke 60 prosent av oppvarmingsbehovet i en gjennomsnittlig bolig.

 

Plassering og effekt
Varmepumper blir stadig mindre og har de siste årene fått et mer tiltalende design. Likevel er det viktig å tenke igjennom plasseringen av pumpen slik at det gir best mulig effekt i hele boligen.

 

Velg riktig varmepumpe
Prinsippet bak varmepumpene er egentlig veldig enkelt. Det er derfor mange produsenter og selgere av disse på markedet. Vi anbefaler uansett å velge varmepumper fra en anerkjent leverandør.

 

I valget av varmepumpe er det viktig å sørge for at varmepumpen er tilpasset norske forhold med avriming ved lave temperaturer. Varmepumpen bør også leveres med skikkelig dokumentasjon om vedlikehold og effekt.

 

Hvordan montere?
Montering av varmepumpe er noe som bør gjøres av fagfolk. Elfag-elektrikeren kan hjelpe med valg av riktig varmepumpe i forhold til størrelsen på boligen og ønsket effekt.